[Hỏi] Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

A. WTO.

B. EU.

C. ASEAN.

D. NAFTA

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?
Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  Món ăn nổi tiếng của Lào Cai là gì?