[Hỏi] Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

A. WTO.

B. EU.

C. ASEAN.

D. NAFTA

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?
Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức nào?

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Năm 1995 Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  Nước ta nằm ở vị trí nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *