[Hỏi Đáp] Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

A. 1930

B. 1923

C. 1911

D. 1912

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?

Lời giải đáp.

Ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ( Hồ Chí Minh) trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Vậy đáp án cần chọn là: C

Tìm hiểu thêm:  [Giải đáp thắc mắc] Mật ong kỵ với trái cây nào?