[Hỏi]Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới

A. Độc giả là những đối tượng để tuyên truyền, giác ngộ

B. Độc giả là người mua hàng, nhà văn là người bán hàng

C. Độc giả là người hoàn toàn quyết định số phận của nhà văn

D. Độc giả là những người bạn để giao lưu, đối thoại một cách bình đẳng

Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới
Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới

[Giải đáp] Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới.

Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam trước năm 1975 thường được xem là những đối tượng để tuyên truyền, giác ngộ. Nhà văn là người đại diện cho nhân dân, có nhiệm vụ phản ánh hiện thực, lên án cái xấu, cái ác, ca ngợi cái đẹp, cái thiện. Độc giả là những người thụ động tiếp nhận tác phẩm, có nhiệm vụ học tập, noi theo những tấm gương đạo đức, lối sống tốt đẹp được phản ánh trong tác phẩm.

Sau năm 1975, quan niệm về độc giả có sự thay đổi đáng kể. Độc giả được xem là những người bạn để giao lưu, đối thoại một cách bình đẳng. Nhà văn và độc giả cùng nhau tham gia vào quá trình sáng tạo và tiếp nhận văn học. Độc giả không chỉ là những người thụ động tiếp nhận tác phẩm, mà còn là những người có quyền bình luận, đánh giá tác phẩm.

Ví dụ, trong bài “Đối thoại cùng bạn đọc” của nhà văn Nguyễn Minh Châu, ông đã viết: “Tôi viết văn để giao lưu với bạn đọc. Tôi không muốn viết văn để tuyên truyền, giác ngộ hay để bán sách. Tôi muốn bạn đọc là những người bạn của tôi, những người đồng hành cùng tôi trong quá trình sáng tạo”.

Như vậy, quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có sự thay đổi theo hướng coi trọng vai trò của độc giả, coi độc giả là những người bạn đồng hành cùng nhà văn trong quá trình sáng tạo và tiếp nhận văn học.

Tìm hiểu thêm:  Một quả hồng giòn có bao nhiêu calo?

Vậy đáp án chính xác là: D