Nước ta nằm ở vị trí nào

Câu hỏi: Nước ta nằm ở vị trí nào?

A. trung tâm của bán đảo Đông Dương.

B. vùng không có các thiên tai: bão, lũ lụt.

C. trong vùng cận nhiệt đới bán cầu Bắc.

D. khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  [Hỏi]Quan niệm về độc giả của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *