Nước ta nằm ở vị trí nào

Câu hỏi: Nước ta nằm ở vị trí nào?

A. trung tâm của bán đảo Đông Dương.

B. vùng không có các thiên tai: bão, lũ lụt.

C. trong vùng cận nhiệt đới bán cầu Bắc.

D. khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.
Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

Nước ta nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Vậy đáp án chính xác là : D

Tìm hiểu thêm:  [Hỏi Đáp] Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm nào?