Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?

Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?

A. ASEAN.

B. WTO.

C. OPEC.

D. APEC.

Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?
Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?

Đáp án và lời giải chi tiết về câu hỏi trên.

OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là tổ chức đa chính phủ được thành lập bởi các nước Iran, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Venezuela trong hội nghị tại Bagdad. Việt Nam không tham gia tổ chức này.

Vậy đáp án chính xác là : C

Tìm hiểu thêm:  [Giải đáp thắc mắc] Mật ong kỵ với trái cây nào?